Schriftelijke vragen van 3-6124 tot 3-6124

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6124 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Nieuwe administratie "institution building".
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Aanvullend antwoord 4/1/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1843