Schriftelijke vragen van 3-6123 tot 3-6123

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6123 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Externe evaluatie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6122
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1837