Schriftelijke vragen van 3-6122 tot 3-6122

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6122 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ontwikkelingssamenwerking - Externe evaluatie.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6123
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1837