Schriftelijke vragen van 3-5719 tot 3-5719

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5719 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Niger - Voedselcrisis - Belgische hulp.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Aanvullend antwoord 21/8/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1785