Schriftelijke vragen van 3-5717 tot 3-5717

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5717 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Co÷peranten - Medische begeleiding.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1772