Schriftelijke vragen van 3-5716 tot 3-5716

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5716 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Heropbouw havens - Samenwerking met Belgische havens.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1771