Schriftelijke vragen van 3-5714 tot 3-5714

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5714 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Wapenhandel - Halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen - Overzending aan het Parlement.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Antwoord 8/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1795