Schriftelijke vragen van 3-5712 tot 3-5712

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5712 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Verslagen over de wapenhandel die de regering aan het Federaal Parlement moet uitbrengen.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Antwoord 18/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1797