Schriftelijke vragen van 3-5711 tot 3-5711

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5711 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wapenhandel - Halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen - Overzending aan het Parlement.
  Verzending vraag 18/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 5/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1794