Schriftelijke vragen van 3-5064 tot 3-5064

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5064 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Uitgaven voor onderwijs.
  Verzending vraag 8/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1589