Schriftelijke vragen van 3-5063 tot 3-5063

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5063 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  De landenstrategienota's.
  Verzending vraag 8/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1556