Schriftelijke vragen van 3-4941 tot 3-4941

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4941 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Commissie voor de rechten van de mens.
  Verzending vraag 20/4/2006
  Antwoord 3/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Aanvullend antwoord 2/6/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1086