Schriftelijke vragen van 3-4735 tot 3-4735

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4735 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Oost-Afrika - Aanhoudende droogte.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 19/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
  Aanvullend antwoord 29/5/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1433