Schriftelijke vragen van 3-4210 tot 3-4210

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4210 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Partnergeweld - Toepassing van de wetgeving en het 'Nationaal Actieplan Partnergeweld'.
  Verzending vraag 31/1/2006
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1270