Schriftelijke vragen van 3-4208 tot 3-4208

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-4208 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Partnergeweld - Toepassing van de wetgeving en het 'Nationaal Actieplan Partnergeweld'.
  Verzending vraag 27/1/2006
  Antwoord 27/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1271