Schriftelijke vragen van 3-3987 tot 3-3987

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3987 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Rusland - Mensenrechten - Controle op niet-gouvernementele organisaties (ngo's).
  Verzending vraag 27/12/2005
  Antwoord 23/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1224