Schriftelijke vragen van 3-3864 tot 3-3864

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3864 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  HIV-opsporing - Aidsbestrijding - Sluiting van het Elisa-centrum.
  Verzending vraag 5/12/2005
  Antwoord 7/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-56 20/12/2005
  Aanvullend antwoord 23/2/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1182