Schriftelijke vragen van 3-3861 tot 3-3861

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3861 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassadeur "Institution Building" - Taken - MateriŽle en budgettaire ondersteuning - Statuut.
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 22/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1166