Schriftelijke vragen van 3-3847 tot 3-3847

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3847 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwen en aids - Acties van de Belgische aids-ambassadrice - Generische geneesmiddelen voor de derdewereldlanden.
  Verzending vraag 25/11/2005
  Antwoord 25/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1109