Schriftelijke vragen van 3-3846 tot 3-3846

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3846 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwen, vrede en veiligheid - Uitvoering van de resolutie van de Senaat 3-902.
  Verzending vraag 25/11/2005
  Antwoord 25/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1090