Schriftelijke vragen van 3-3843 tot 3-3843

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3843 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrouwen en aids - Uitvoering van de aanbevelingen van de Senaat 2-1202.
  Verzending vraag 25/11/2005
  Antwoord 25/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1110