Schriftelijke vragen van 3-3001 tot 3-3001

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3001 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 16/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 27/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2988
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-939