Schriftelijke vragen van 3-3000 tot 3-3000

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-3000 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 8/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2998
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2999
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-943