Schriftelijke vragen van 3-2998 tot 3-2998

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2998 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2999
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3000
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-943