Schriftelijke vragen van 3-2988 tot 3-2988

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2988 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Aanvullende Overeenkomst van 20 november 2002 met BraziliŽ inzake het vermijden van dubbele belasting en de regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen - Publicatie - Bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 8/7/2005
  Antwoord 13/7/2005
  Beslissing niet publicatie 13/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-3001