Schriftelijke vragen van 3-2584 tot 3-2584

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2584 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Niet-gouvernementele organisaties (NGO) - FinanciŽle steun - Onderzoek.
  Verzending vraag 29/4/2005
  Antwoord 20/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2583
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-779