Schriftelijke vragen van 3-2583 tot 3-2583

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2583 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Niet-gouvernementele organisaties (NGO) - FinanciŽle steun - Onderzoek.
  Verzending vraag 29/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 7/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2584
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-779