Schriftelijke vragen van 3-2260 tot 3-2260

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2260 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toepassing.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-612