Schriftelijke vragen van 3-2231 tot 3-2231

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2231 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Grote Meren - Gebied - Programma van ontwapening, demobilisering, repatriŰring, reclassering en re´ntegratie (DDRRR) en Programma ontwapening, demobilisering en re´ntegratie (DDR) - Betrokkenheid van BelgiŰ.
  Verzending vraag 18/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 4/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-575