Schriftelijke vragen van 3-2167 tot 3-2167

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-2167 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict - Belgisch rapport aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève.
  Verzending vraag 4/2/2005
  Antwoord 1/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-576