Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-485

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 20 april 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19)

epidemie
eigendomsdelict
museum
kerk
diefstal
infectieziekte

Chronologie

20/4/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2020)
20/5/2020Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-484

Vraag nr. 7-485 d.d. 20 april 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Nederlandse museum Singer Laren werd in de nacht van 30 maart 2020 een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het museum, dat momenteel gesloten is in verband met het coronavirus, herbergt onder meer de tentoonstelling «Spiegel van de ziel», met werken van onder anderen Jan Toorop, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Het belangrijk werk «Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar» uit 1884 van Vincent van Gogh is nog steeds zoek.

Steve Keller, Amerikaanse specialist in beveiliging voor musea wijst op een toegenomen risico op diefstal van werken uit musea en openbare collecties door de beperkte lock down ten gevolge van de coronacrisis. Er zijn geen bezoekers. Sommige instellingen hebben minder of geen bewakers ter plekke en er zijn minder mensen op straat en rond de musea (cf. https://www.nytimes.com/2020/04/07/arts/museum-security-coronavirus.html).

Minder bekend is de recente diefstal aan de universiteit van Oxford van diverse schilderijen waaronder een Van Dyck en dit eveneens tijdens de lock down (cf. https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-51897201).

Uit een kerk in het Verenigd Koninkrijk werd onder meer een werk van Annibale Carracci gestolen.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de kunsten, in het bijzonder de bescherming van ons cultureel erfgoed. Zo kunnen bijvoorbeeld de kerkfabrieken een beroep doen op Vlaamse subsidies om hun patrimonium te beveiligen tegen diefstal. Vlaanderen werkte mee aan het opzetten van een website (http://www.faronet.be) waar kerkdiefstallen (cf. http://www.religieuserfgoed.be) centraal worden geregistreerd en dit in samenwerking met de Kunstcel van de federale politie. Daarnaast is de federale regering bevoegd voor de federale musea en de culturele instellingen.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op het toegenomen risico op diefstal bij openbare en private musea? Heeft u hieromtrent reeds overleg gehad met de betrokken actoren en de politiediensten of bent u bereid dit te doen? Kan u de timing en de inhoud toelichten?

2) Bent u bereid dit aan te kaarten bij uw overleg met de politiediensten en aan te dringen op verscherpt toezicht in overleg met de desbetreffende musea en andere instellingen? Kan u dit toelichten?

3) Welke rol kan de onlangs versterkte centrale politiecel Kunst en Antiek wat preventie en bewustmaking betreft spelen en dit zowel voor alle musea als voor de kerken? Kan u dit uitgebreid toelichten?

4) Is een gerichte preventiecampagne naar de belangrijke musea en alle actoren niet aangewezen? Kan u dit toelichten?

5) Gaat u aandringen bij de federale musea op bijkomende veiligheidsmaatregelen zoals diverse experten bepleiten? Kan u dit toelichten zonder om vanzelfsprekende redenen te veel details vrij te geven?

Antwoord ontvangen op 20 mei 2020 :

1) Ik heb momenteel geen enkele indicatie van een verhoogd risico op diefstal in musea. De meeste musea hebben beveiligingscontracten afgesloten met private beveiligingsfirma's. Bijgevolg is een versterking van de beveiligingsmaatregelen niet aan de orde.

Zo wijst ook momenteel niets op de noodzaak om een doelgerichte campagne betreffende de musea te voeren. Deze houden zich eerder klaar voor een spoedige heropening onder de door de huidige gezondheidssituatie opgelegde voorwaarden.

2) Ik ben niet van plan om aanvullende veiligheidsmaatregelen te vorderen. Wel heeft de Senaat in 2018 een informatieverslag uitgebracht over de bestrijding van diefstal van kunstwerken. Verschillende aanbevelingen die in dit verslag zijn opgenomen, worden momenteel uitgevoerd.

3) Het behoort niet tot de primaire rol van de cel Kunst en Antiek om adviezen inzake diefstalpreventie te geven.