Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-400

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 10 maart 2020

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel

Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten

kunstmatige intelligentie
gegevensverwerking
politie
Gegevensbeschermingsautoriteit
computerprogramma

Chronologie

10/3/2020 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2020 )
9/4/2020 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-399
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-401

Vraag nr. 7-400 d.d. 10 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Politiediensten, overheidsinstanties maar ook bedrijven uit zeker zesentwintig landen hebben gebruik gemaakt van de omstreden gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview AI. Dat meldt nieuwswebsite Buzzfeed op basis van een gelekte gebruikerslijst van de software.

In die lijst staan ook Belgische gebruikers.

Het Amerikaanse bedrijf Clearview AI biedt software aan om gezichten op camerabeelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera's te vergelijken met foto's die het bedrijf in een gigantische database heeft gestopt. Het bedrijf heeft maar liefst drie miljard foto's illegaal van het internet gehaald, onder andere van sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google, en heeft daar gezichtsherkenning op toegepast.

Clearview AI verkoopt die gegevens dus, in de eerste plaats aan politiediensten, maar ook andere overheidsdiensten en bedrijven kunnen klant worden. Uit een gelekte klantenlijst die Buzzfeed kon inkijken, blijkt dat ook politiekorpsen en/of overheidsdiensten uit ons land de dienst mogelijk al getest hebben.

Wat het transversaal karakter van de vraag betreft: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de Gewesten waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen:

1) Kent u de berichtgeving over de gelekte klantenlijst van het Amerikaanse bedrijf Clearview AI waaruit blijkt dat Belgische overheidsdiensten gebruik hebben gemaakt van omstreden gezichtsherkenningssoftware?

2) Vindt u het gebruik van deze technologie wenselijk in een democratische rechtsstaat en in ons land in het bijzonder? Kan u dit uitvoerig toelichten?

3) Bent u bereid te laten onderzoeken welke personen binnen de overheid of welke overheidsdiensten, inclusief de veiligheidsdiensten gebruik hebben gemaakt van de gezichtsherkenningssoftware van Clearview? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u dit toelichten met betrekking tot de inhoud en de timing?

4) Bent u bereid deze aantijgingen voor te leggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit? Zo ja, kan u dit toelichten met betrekking tot de inhoud en de timing? Zo neen, waarom niet?

5) Bent u bereid het Comitť P en†/†of het Comitť I in te schakelen om na te laten gaan welke lokale politiediensten hiervan gebruik zouden gemaakt hebben en dit gezien dit in diverse persartikels naar voor werd geschoven als mogelijke piste (cf. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/28/clearview/)? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo, neen, waarom niet?

6) Welke publieke en†/†of semipublieke organisaties maken vandaag gebruik van gezichtsherkenningssoftware? Kan u deze diensten oplijsten en meedelen waarvoor deze dienen? Werd dit aangemeld aan de Gegevensbeschermingsautoriteit? Kan u dit toelichten?

7) Is het toepassen van gezichtsherkenningssoftware conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)? Welke mensenrechten komen hiermee in het geding? Kan u dit uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 9 april 2020 :

1) Mijn diensten zijn op de hoogte van wat op de amerikaanse site Buzzfeed verschenen is. Ik kan u reeds mededelen dat, op basis van de informatie die beschikbaar is binnen de federale politie er geen enkele aanwijzing bestaat dat dergelijke software voor gezichtsherkenning wordt gebruikt.

2) Facial recognition specifiek kan voor politiediensten een interessant hulpmiddel zijn ter ondersteuning van hun corebusiness, namelijk het zoeken van een persoon. Maar niet zonder eerst te zorgen voor een wettelijke soliede basis opdat de bekomen informatie door middel van dit soort software nadien ook rechtsgeldig kan gebruikt worden in het strafonderzoek.

3), 4), 5) & 6) Op basis van de informatie die ik heb ontvangen wordt er door geen enkele politiedienst on-line gezichtsherkenning gebruikt; deze vraag is dus niet aan de orde.

7) Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Justitie.