Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1134

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 5 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Verenigde Arabische Emiraten - Prinses Latifa al-Maktoum - Hechtenis - Mogelijke verdwijning - Stand van zaken

Verenigde Arabische Emiraten
rechten van de vrouw
gevangenisstraf

Chronologie

5/3/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2021 )
1/4/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-1134 d.d. 5 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: deze grondwettelijke vrijheden hebben zowel betrekking op het federale alsook op het niveau van de Gemeenschappen.

Op 17†februari 2021 lekten er videobeelden waarin prinses Latifa al-Maktoum aangeeft gegijzeld te zijn door haar vader, de emir van Dubai. In deze video's vertelt prinses Latifa dat ze opgesloten wordt, dat ze niet naar buiten mag gaan en dat ze vreest voor haar leven. De Verenigde Naties vroegen de Verenigde Arabische Emiraten bewijs te leveren dat prinses Latifa nog leeft. Als antwoord op de toenemende druk, hebben de Verenigde Arabische Emiraten gecommuniceerd dat prinses Latifa in familiekring verblijft, zonder specifiek bewijs te geven. Deze mededeling staat echter in schril contrast met de getuigenis van prinses Latifa.

1) Bent u of zijn uw diensten op de hoogte van deze zaak en wordt de zaak opgevolgd?

2) Heeft BelgiŽ om duidelijkheid gevraagd aan de Verenigde Arabische Emiraten over de toestand van prinses Latifa en over haar verblijfplaats?

3) Heeft BelgiŽ aangedrongen bij de Verenigde Naties om deze kwestie aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 1 april 2021 :

Ik deel uw ongerustheid over het lot van prinses Latifa Al-Maktoum, dochter van de emir van Dubai en vice-president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

België steunt de inspanningen van de Verenigde Naties om deze zaak op te helderen.

Net zoals u, hoop ik dat de Verenigde Arabische Emiraten snel gevolg zullen geven aan het verzoek van de Verenigde Naties en het bewijs zullen leveren dat de prinses nog steeds in leven is.

Sinds de publicatie van deze video heb ik nog geen rechtstreeks contact gehad met mijn homoloog van de VAE zodat ik hem nog niet kon spreken over de situatie waarin prinses Latifa zich bevindt.

Het Belgische standpunt inzake mensenrechten is niettemin duidelijk en staat steevast op de agenda van mijn besprekingen met de overheden van de VAE. Bovendien zal ik, net zoals het departement Buitenlandse Zaken, dit standpunt op de agenda blijven plaatsen tijdens onze bilaterale contacten met de VAE.