Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-1055

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 1 maart 2021

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen

Vrouwenrechtenactiviste Loujain al-Hathloul - Invrijheidsstelling

Saoedi-ArabiŽ
rechten van de mens
rechten van de vrouw
politieke gevangene
internationale politiek
Mensenrechtenraad van de VN
vrouwenbeweging
positie van de vrouw

Chronologie

1/3/2021 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 )
6/5/2021 Antwoord

Vraag nr. 7-1055 d.d. 1 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag: deze grondwettelijke vrijheden hebben zowel betrekking op het federale alsook op het niveau van de Gemeenschappen.

Op 28†december 2020 werd Loujain al-Hathloul veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en acht maanden nadat ze was opgekomen tegen het rijverbod voor vrouwen en het mannelijk voogdijsysteem in Saudi-ArabiŽ. In 2019 was ze ťťn van de kandidaten voor de Nobelprijs van de Vrede.

Vorig jaar werd haar dossier naar het Speciale Strafhof gestuurd, een antiterrorismerechtbank. Amnesty International berichtte al eerder over de oneerlijkheid van de rechtspraak van deze rechtbank. Op donderdag 11†februari 2021 werd Loujain al-Hathloul vrijgelaten.

1) Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk hebben de situatie aangeklaagd en de onmiddellijke invrijheidsstelling geŽist. Heeft BelgiŽ dit ook gedaan en indien niet, om welke redenen?

2) Heeft BelgiŽ dit punt op de agenda van de Mensenrechtenraad in GenŤve geplaatst of een initiatief in die zin ondersteund?

3) Welke andere diplomatieke stappen heeft ons land in deze ondernomen?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2021 :

Net als u, volg ik de ontwikkelingen inzake Loujain Al-Hathloul in het Koninkrijk Saudi-Arabië op de voet via de Belgische ambassade in Riyadh en mijn diensten hier in Brussel. Bij de aankondiging van de vrijlating van Loujain Al-Hathloul heb ik dit nieuws in een tweet verwelkomd, terwijl ik de Saudische autoriteiten opriep de extra maatregelen die tegen haar zijn genomen, in te trekken. Mijn diensten hebben deze boodschap ook overgebracht aan de Saudische autoriteiten tijdens een recente ontmoeting met de Saudische ambassadeur in Brussel.

De mensenrechten komen systematisch aan bod tijdens de bilaterale contacten tussen België en het Koninkrijk Saoedi-Arabië en dit op alle niveaus. Verder heeft de Belgische ambassade in Riyadh op regelmatige basis toegang tot de processen van Loujain Al-Hathloul gevraagd.

In de Mensenrechtenraad in Genève heeft België de twee gezamenlijke verklaringen betreffende de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië ondersteund. Hierin werd onder meer expliciet opgeroepen tot de vrijlating van onder andere Loujain Al-Hathloul.

Ook heeft België haar bezorgdheid geuit inzake het gebruik van de antiterrorismewet en andere nationale veiligheidsbepalingen tegen personen die op vreedzame wijze hun rechten en vrijheden uitoefenen. Ook heeft ons land zo haar ongerustheid geuit over meldingen van foltering, willekeurige detentie, gedwongen verdwijningen en gedetineerden die de toegang tot essentiële medische behandeling en contact met hun familie wordt ontzegd. Daarbij bracht België de aanbevelingen van het Comité tegen Foltering aan Saoedi-Arabië in dit verband ter herinnering.