Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-817

van Christie Morreale (PS) d.d. 2 februari 2016

aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking

elektrisch voertuig
minder vervuilend voertuig
autobus
verkeersopleiding
beroepsopleiding
waterstof
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
openbaar vervoer
Waals Gewest
Vlaams Gewest

Chronologie

2/2/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 )
23/2/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-817 d.d. 2 februari 2016 : (Vraag gesteld in het Frans)

Sedert verschillende jaren wordt bijzondere aandacht verleend aan 'groene' bussen en in het bijzonder aan hybride en waterstofbussen.

Voor elektrische bussen is het project in ontwikkeling, maar het valt te verwachten dat we er binnenkort meer van zullen zien op onze wegen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft er alvast voor geopteerd om daarin te investeren.

Naar verluidt is de opleiding van de chauffeur een zeer belangrijk element in dit veelomvattend ecologisch project. Chauffeurs zouden technieken aanleren om economisch en ecologisch te rijden.

Staan ook op het programma van die opleidingen: rij- en rusttijden, het gebruik van de tachograaf, defensief rijden, ergonomie,... Zowel in Wallonië als in Vlaanderen laten de openbaarvervoermaatschappijen privébedrijven meegenieten van de opgebouwde ervaring, vermits, volgens sommige bronnen, de helft van de kilometers die door de bussen van TEC of De Lijn worden gereden, door privébussen worden afgelegd. Het zou gaan om opleidingen die gegeven worden door het instituut Formation Car & Bus Opleiding (FCBO), een instituut van werkgevers (Federatie van de Belgische autobus- en autocarondernemers en van reisorganisatoren -FBAA) en van vakbonden uit de sector, evenals van werknemers die vertegenwoordigd zijn via de Belgische Transportbond (BTB).

De deelgebieden zijn dan wel bevoegd voor deze materie, maar toch wens ik te vernemen of er vormen van samenwerking worden opgezet met de federale regering om het milieubeleid ter zake te stroomlijnen.

Antwoord ontvangen op 23 februari 2016 :

Er bestaat bij mijn weten geen samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten inzake het milieubeleid met betrekking tot de opleiding van autocar- en buschauffeurs.

Het gaat hoe dan ook om een dossier dat behandelt wordt door mijn collega, de minister van Mobiliteit en Transport, mevrouw Galant, naar wie ik u doorverwijs voor alle verdere informatie die u nuttig acht.