Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-698

van Christie Morreale (PS) d.d. 10 juli 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vrijwillige zwangerschapsafbreking - OfficiŽle en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing

abortus
consumentenvoorlichting
internetsite
ministerie

Chronologie

10/7/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-698 d.d. 10 juli 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 3 april 2015 was het vijfentwintig jaar geleden dat de wet werd goedgekeurd waardoor abortus niet meer als een strafbaar feit wordt beschouwd. Dat is een gelegenheid om te wijzen op een aantal belangrijke uitdagingen; ik denk daarbij aan het aangekondigde gebrek aan artsen die vrijwillige zwangerschapsafbreking toepassen, het stigmatiseren van abortus, de economische barriŤre en de sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid...

Er is evenwel een wezenlijk punt dat mijn aandacht trekt. Het betreft het raadplegen van een officiŽle informatiebron over vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Momenteel is er op de internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid geen pagina met officiŽle informatie. De centra voor gezinsplanning hebben daarom de site www.jeveuxavorter.be gecreŽerd. Aangezien de centra voor gezinsplanning, wat het Franstalige landsgedeelte betreft, van het Waalse Gewest en van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) afhangen (zie het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid), gaat het hier om een transversale materie.

Op dit ogenblik hebben vrouwen die meer willen weten over abortus, geen toegang tot objectieve en duidelijke wetenschappelijke informatie. Op het internet komt men meestal terecht op websites van tegenstanders van abortus. De internetsite van de FOD Volksgezondheid moet informatie bevatten over vrijwillige zwangerschapsafbreking.

Wat is het standpunt van de minister over dit onderwerp? Is zij er voorstander van om objectieve informatie ter beschikking te stellen opdat iedereen met kennis van zaken een keuze kan maken? Wanneer zal de website worden aangepast?