Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-690

van Christie Morreale (PS) d.d. 30 juni 2015

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Glyfosaat - Mogelijk kankerverwekkend product voor de mens - Studie van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek - Verbodprocedure in BelgiŽ - Aanvullende Studies - Stand van zaken

onkruidverdelger
gevaarlijke stof
kankerverwekkende stof
gevaren voor de gezondheid
verkoopvergunning

Chronologie

30/6/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 )
8/7/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-690 d.d. 30 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

Begin maart 2015 heeft een groep van zeventien deskundigen van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek, een agentschap dat verwant is met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), glyfosaat, het actieve bestanddeel van voornamelijk de onkruidverdelger Roundup, als ďmogelijk kankerverwekkend voor de mensĒgeklasseerd. Daarmee nam de groep akte van een problematiek die al jaren wordt aangeklaagd.

Glyfosaat is de wereldwijd meest verkochte en gebruikte onkruidverdelgende werkzame stof. In BelgiŽ bestaan drieŽnnegentig commerciŽle producten op basis van glyfosaat. Het product wordt het meest gebruikt in de landbouw - een beroepscategorie die in hoge mate getroffen wordt door kanker - maar het wordt ook gebruikt door particulieren en belangt dus de volksgezondheid aan.

Deze problematiek valt onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze betrekking heeft op een federale aangelegenheid die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelgebieden op het vlak van volksgezondheid, landbouw, leefmilieu, welzijn,...

Het voorrecht om het op de markt brengen van een pesticide te verbieden, komt uw administratie toe, aangezien het Erkenningscomitť voor fytofarmaceutische producten uitspraak doet.

Begin maart 2015 hebt u aangekondigd dat u pragmatisch te werk wil gaan en wil wachten op andere aanvullende studies om de reŽle gevaren van het gebruik van dit product te bepalen. Tegen wanneer worden die studies aangekondigd?

Als ze in dezelfde zin gaan als de talrijke eerdere studies, welke procedure moet dan worden gevolgd om een verbod op te leggen voor deze producten die ons dagelijks bedreigen?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het onderwerp van deze vraag behoort tot de bevoegdheid van minister Borsus.