Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-279

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 5 december 2014

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vrouwen met een beperking - Kwetsbaarheid voor geweld - Psychisch geweld - Prevalentie - Onderzoek - Beleidsmaatregelen

gehandicapte
vrouw
positie van de vrouw
geweld

Chronologie

5/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
9/1/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-279 d.d. 5 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze problematiek valt onder de bevoegdheden van de Senaat aangezien geweld op kwetsbare personen het voorwerp is van het, interfederale, Nationale Actieplan inzake geweld op vrouwen en kwetsbare personen.

Vrouwen met een beperking zijn kwetsbaarder voor geweld. Dat blijkt uit het masteronderzoek van Caroline Tack, die aan de UGent afstudeerde als orthopedagoge (De Standaard 27/11/2014). In BelgiŽ is hierover nog niet echt een groot onderzoek gedaan, maar een recent Europees onderzoek bij 42.000 vrouwen in 28 EU-landen wees al op het knelpunt: vrouwen met een beperking zijn veel kwetsbaarder en worden gemakkelijker het slachtoffer van alle vormen van geweld. En dat is nog veelal een taboe.

Op vraag van Persephone, een vereniging van vrouwen en voor vrouwen met een beperking, die volgend jaar twintig jaar bestaat, peilde Caroline Tack naar deze problematiek in Vlaanderen.

Zij onderzocht waarom vrouwen met een beperking zo kwetsbaar zijn, over welk soort van geweld het gaat, hoe die vrouwen ermee omgaan en hoe ze gepercipieerd worden. Alvast bleek dat de meest voorkomende vorm van geweld waarmee deze vrouwen geconfronteerd worden, psychisch geweld is.

1) Laat de federale overheid deze problematiek onderzoeken?

2) Heeft de federale overheid zicht op de prevalentie van geweld bij vrouwen met een beperking?

3) Neemt de federale overheid specifieke beleidsmaatregelen inzake geweld op vrouwen met een beperking? Zo ja welke;

4) Zal de federale regering erover zal waken dat het volgend interfederale Nationale Actieplan inzake geweld op vrouwen ook aandacht zal hebben voor deze specifieke doelgroep;

5) Verleent de federale overheid op een of andere manier steun of erkenning aan verenigingen of belangengroepen van deze personen en betrekt ze hen bij het federale beleid?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen. 

Daar dit gemeenschapsmaterie betreft, behoort deze vraag niet tot mijn bevoegdheden. U kunt deze vraag richten aan de verschillende bevoegde ministers bij de Gemeenschappen.