Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2371

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 25 maart 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Toekenning van federale subsidies aan gemeenten

gemeente
economische steun

Chronologie

25/3/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/4/2019 )
27/4/2019 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2369
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2370
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2373
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2374
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2375
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2376
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2377
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2378
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2380
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2381

Vraag nr. 6-2371 d.d. 25 maart 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gemeenten en provincies zijn een gewestelijke bevoegdheid en bijgevolg betreft deze vraag een transversale aangelegenheid.

De gemeenten krijgen heel wat subsidies van hun deelstaatregeringen. Maar ook een aantal federale instanties geven in het kader van hun bevoegdheden een aantal subsidies aan de gemeenten.

1) Kan u mij binnen uw bevoegdheden meedelen welke gemeentebesturen subsidies ontvingen, waarvoor en voor welke bedragen ? Graag kreeg ik de bedragen vanaf 2015 tot en met vandaag, op jaarbasis.

2) Kan u, in voorkomend geval, voor wat die subsidies betreft waarvoor niet alle aanvragen gehonoreerd konden worden, meedelen welke gemeenten er inschreven, welke wťl een subsidie ontvingen en welke niet ? Graag kreeg ik informatie vanaf 2015 tot en met vandaag, op jaarbasis.

3) Bent u van oordeel dat er met betrekking tot de verdeling en toekenning van (bepaalde) subsidies desgevallend een scheeftrekking is tussen de gemeenten ? Zo ja, wat is daarvan de oorzaak en hoe kan dit worden verholpen ?

Antwoord ontvangen op 27 april 2019 :

A. Federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken

1) De directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ondersteunt de gemeenten via meerjarenprogramma’s. Deze programma’s worden door de koepelorganisaties Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG), Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) en Brulocalis beheerd en gecoördineerd. Deze ledenorganisaties streven ernaar de lokale bestuurskracht in het Zuiden te versterken aan de hand van stedenbanden en samenwerking met « zusterkoepels » van steden en gemeenten in het Zuiden. VVSG, UVCW en Brulocalis stellen – in samenspraak met de deelnemende gemeenten – een indicatief budget op en op basis van dit budget wordt een programma-aanvraag ingediend bij DGD. Er worden geen rechtstreekse subsidies toegekend aan gemeenten vanuit DGD. Het zijn de VVSG, UVCW en Brulocalis zelf die op basis van de programma-aanvraag partnerschapsovereenkomsten aangaan met de deelnemende gemeenten en organisaties en zo het bedrag van de subsidie toekennen.

Een overzicht van de subsidies VVSG, UVCW en Brulocalis 2015-2019 is toegevoegd als bijlage.

2) Respect voor de gemeentelijke autonomie is bijzonder belangrijk voor de Verenigingen van steden en gemeenten, met inbegrip van het invullen van de lokale beleidsruimte voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Initiatieven voor projecten en stedenbanden worden genomen door de lokale besturen. De gemeenten van het Zuiden worden begeleid in de uitvoering van kwalitatieve projecten en het opzetten van stedenbanden, in het kader van hun eigen lokaal mondiaal beleid.

Deze begeleiding is voornamelijk vraag gestuurd vanuit de Belgische gemeenten.

Er zijn geen gemeenten die een aanvraag per land hebben ingediend die vervolgens werd afgekeurd.

3) Gemeenten hebben een erg diverse lokaal-mondiale werking die het kader van een DGD-project overschrijdt. Zij gebruiken hiervoor diverse subsidiekanalen. De DGD- subsidie is slechts een medefinanciering van het lokaal mondiaal beleid dat uitgezet wordt door de lokale overheid. De middelen die gemeenten ontvangen vanuit de federale overheid via de Verenigingen van steden en gemeenten vormen meestal slechts een deel van het totale budget dat deze gemeenten besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Gemeenten moeten zich inschrijven in een landenprogramma voor een DGD-subsidie waarvan momenteel tweeëndertig landen deel van uitmaken. De budgetverdeling in het Zuiden heeft dus ook heel erg te maken met deze landenverdeling en aan het gewicht dat in het programma aan bepaalde landen wordt gegeven.

B. FOD Financiën

De FOD Financiën verstrekt als dusdanig geen subsidies aan de steden en gemeenten. Ook aan de provincies worden geen subsidies verstrekt.

De meeste subsidies ter zake worden verstrekt door de FOD Binnenlandse zaken. Ik verwijs u dan ook naar het antwoord dat zal verstrekt worden door de collega’s van de andere departementen aan dewelke u een gelijkaardige vraag heeft gericht.

Bijlagen :

A. BRULOCALIS

2015

2016

2017

2018

2019

Jette (Maroc)

Jette (Maroc)

Jette (Maroc)

Jette (Maroc)

Jette (Maroc)

Schaerbeek (Maroc)

Schaerbeek (Maroc)

Schaerbeek (Maroc)

Schaerbeek (Maroc)

Schaerbeek (Maroc)

Auderghem (Maroc)

Auderghem (Maroc)

Auderghem (Maroc)

Auderghem (Maroc)

Auderghem (Maroc)

Saint-Gilles (Maroc et RDC)

Saint-Gilles (Maroc et RDC)

Saint-Gilles (Maroc et RDC)

Saint-Gilles (Maroc et RDC)

Saint-Gilles (Maroc et RDC)

Evere (Maroc)

Evere (Maroc)

Evere (Maroc)

Evere (Maroc)

Evere (Maroc)

Saint-Josse (Maroc)

Saint-Josse (Maroc)

Saint-Josse (Maroc)

Saint-Josse (Maroc)

Saint-Josse (Maroc)

Molenbeek (Maroc et Sénégal)

Molenbeek (Maroc et Sénégal)

Molenbeek (Maroc et Sénégal)

Molenbeek (Maroc et Sénégal)

Molenbeek (Maroc et Sénégal)

Ville de Bruxelles (RDC)

Ville de Bruxelles (RDC)

Koekelberg (Maroc)

Koekelberg (Maroc)

Koekelberg (Maroc)

Ixelles (RDC)

Ixelles (RDC)

Etterbeek (Maroc)

Etterbeek (Maroc)

Etterbeek (Maroc)

Watermael (RDC)

Watermael (RDC)

La Hulpe (Maroc)

La Hulpe (Maroc)

La Hulpe (Maroc)

Uccle (RDC)

Uccle (RDC)

Ville de Bruxelles (RDC)

Ville de Bruxelles (RDC)

Ville de Bruxelles (RDC)

Woluwe-Saint-Pierre (RDC)

Woluwe-Saint-Pierre (RDC)

Ixelles (RDC)

Ixelles (RDC)

Ixelles (RDC)

Woluwe-Saint-Lambert (RDC)

Woluwe-Saint-Lambert (RDC)

Watermael (RDC)

Watermael (RDC)

Watermael (RDC)

Anderlecht (Sénégal)

Anderlecht (Sénégal)

Uccle (RDC)

Uccle (RDC)

Uccle (RDC)

Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal)

Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal)

Woluwe-Saint-Pierre (RDC)

Woluwe-Saint-Pierre (RDC)

Woluwe-Saint-Pierre (RDC)Woluwe-Saint-Lambert (RDC)

Woluwe-Saint-Lambert (RDC)

Woluwe-Saint-Lambert (RDC)

Anderlecht (Sénégal)

Anderlecht (Sénégal)

Anderlecht (Sénégal)

Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal)

Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal)

Berchem-Sainte-Agathe (Sénégal)

Hastière (Sénégal)

Hastière (Sénégal)

Hastière (Sénégal)

B. UVCW2015

2016

2017

2018

2019

Arlon (Bénin)

Arlon (Bénin)

Amay (Bénin)

Amay (Bénin)

Amay (Bénin)

Bouillon (Bénin)

Bouillon (Bénin)

Antoing (Bénin)

Antoing (Bénin)

Antoing (Bénin)

Huy (Bénin)

Huy (Bénin)

Arlon (Bénin)

Arlon (Bénin)

Arlon (Bénin)

La Roche (Bénin)

La Roche (Bénin)

Bouillon (Bénin)

Bouillon (Bénin)

Bouillon (Bénin)

Virton (Bénin)

Virton (Bénin)

Huy (Bénin)

Huy (Bénin)

Huy (Bénin)

Tintigny (Bénin)

Tintigny (Bénin)

La Louvière (Bénin)

La Louvière (Bénin)

La Louvière (Bénin)

Gemboux (Sénégal)

Gemboux (Sénégal)

Libramont (Bénin)

Libramont (Bénin)

Libramont (Bénin)

Hastière (Sénégal)

Hastière (Sénégal)

Neupré (Bénin)

Neupré (Bénin)

Neupré (Bénin)

Fernelmont (Burkina)

Fernelmont (Burkina)

St Hubert (Bénin)

St Hubert (Bénin)

St Hubert (Bénin)

Lessines (Burkina)

Lessines (Burkina)

Tintigny (Bénin)

Tintigny (Bénin)

Tintigny (Bénin)

Leuze-en-Hinaut (Burkina)

Leuze-en-Hinaut (Burkina)

Tournai (Bénin)

Tournai (Bénin)

Tournai (Bénin)

Oupeye (Burkina)

Oupeye (Burkina)

Vaux-sur-Sûre (Bénin)

Vaux-sur-Sûre (Bénin)

Vaux-sur-Sûre (Bénin)

Ramillies (Burkina)

Ramillies (Burkina)

Virton (Bénin)

Virton (Bénin)

Virton (Bénin)

Woluwe-Saint-Pierre (Burkina)

Woluwe-Saint-Pierre (Burkina)

Fernelmont (Burkina)

Fernelmont (Burkina)

Fernelmont (Burkina)

La Hulpe (Maroc)

La Hulpe (Maroc)

Lessines (Burkina)

Lessines (Burkina)

Lessines (Burkina)

Court-Saint-Etienne (RDC)

Court-Saint-Etienne (RDC)

Leuze (Burkina)

Leuze (Burkina)

Leuze (Burkina)

Liège (RDC)

Liège (RDC)

Oupeye (Burkina)

Oupeye (Burkina)

Oupeye (Burkina)

Walhain (RDC)

Walhain (RDC)

Ramillies (Burkina)

Ramillies (Burkina)

Ramillies (Burkina)

Namur (RDC)

Namur (RDC)

Woluwe-Saint-Pierre (Burkina)

Woluwe-Saint-Pierre (Burkina)

Woluwe-Saint-Pierre (Burkina)

Olne (RDC)

Olne (RDC)

Court-St-Etienne (RDC)

Court-St-Etienne (RDC)

Court-St-Etienne (RDC)

Flémalle (RDC)

Flémalle (RDC)

Flemalle (RDC)

Flemalle (RDC)

Flemalle (RDC)

Herve (RDC)

Herve (RDC)

Herve (RDC)

Herve (RDC)

Herve (RDC)Liège (RDC)

Liège (RDC)

Liège (RDC)

Namur (RDC)

Namur (RDC)

Namur (RDC)

Olne (RDC)

Olne (RDC)

Olne (RDC)

Walhain (RDC)

Walhain (RDC)

Walhain (RDC)

C. VVSG

1) Ind. Budget 2014-2016

Bestuur

Provincie

Stedenband/partners

Land van de stedenband

Indicatief budget 2014-2016

Totaal aan uitgaven 2014-2016

Bierbeek

Vlaams Brabant

Oña

Ecuador

180 000,00 euro

179 999,91 euro

Bornem

Antwerpen

Nquthu

Zuid-Afrika

180 000,00 euro

168 673,02 euro

Brasschaat

Antwerpen

Tarija

Bolivia

180 000,00 euro

170 737,70 euro

Edegem

Antwerpen

San Jeronimo

Peru

180 230,00 euro

211 413,23 euro

Essen

Antwerpen

Witzenberg

Zuid-Afrika

180 000,00 euro

159 983,07 euro

Evergem

Oost Vlaanderen

Guaranda

Ecuador

188 655,00 euro

244 612, 31 euro

Gent**

Oost Vlaanderen

Mangaung**

Zuid-Afrika

180 000,00 euro

105 019,12 euro

Hasselt**

Limburg

Missour/Outat**

Marokko

180 000,00 euro

36 096,86 euro

Herent

Vlaams Brabant

Nimlaha'kok

Guatemala

180 000,00 euro

161 651,68 euro

Lommel

Limburg

Ciudad Dario

Nicaragua

180 000,00 euro

130 097,03 euro

Mol

Antwerpen

Santo Tomas

Nicaragua

174 400,00 euro

224 408,99 euro

Roeselare

West Vlaanderen

Dogbo

Benin

180 000,00 euro

193 574,81 euro

Sint-Niklaas

Oost Vlaanderen

Tambacounda 

Senegal

180 000,00 euro

209 545,19 euro

Sint-Truiden

Limburg

Nueva Guinea

Nicaragua

180 000,00 euro

152 418,25 euro

TOTAAL

2 523 285,00 euro

2 103 618,86 euro

**stedenband bestaat niet meer (dd 2019).L

Algemene doelstelling van het Federale Programma van de VVSG is : bijdragen tot goed lokaal bestuur via bestuurskrachtversterking in het Zuiden en lokale beleidscoherentie in Vlaanderen. Verschillende projecten rond thema's als decentralisatie, goed bestuur, afvalverwerking, duurzaamheid, participatie, jeugd, milieu, enz., worden uitgevoerd in het buitenland : Benin, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Marokko, Nicaragua, Peru, Senegal, Zuid-Afrika en in België zelf door de VVSG.

2) Ind. Budget 2017-2018

Bestuur

Provincie

Stedenband/partners

Land van de stedenband

Indicatief budget 2017

Totaal aan uitgaven 2018


ANCB**

Benin

30 269,47 euro

40 000,00 euro

AGAAI**

Guatemala

50 000,00 euro

45 000,00 euro

SALGA**

Zuid Afrika

20. 000,00 euro

20 000,00 euro

Antwerpen

Antwerpen

Ouled Daoud Zekhanine

Marokko

37 194,00 euro

40 000,00 euro

Bierbeek

Vlaams Brabant

Ofia

Ecuador

70 000,00 euro

80 000,00 euro

Bornem

Antwerpen

Nquthu

Zuid Afrika

50 000,00 euro

60 000,00 euro

Brasschaat

Antwerpen

Tarija

Bolivia

34 845,00 euro

55 000,00 euro

Edegem

Antwerpen

San Jeronimo

Peru

45 000,00 euro

55 000,00 euro

Essen

Antwerpen

Witzenberg

Zuid Afrika

50 000,00 euro

60 000,00 euro

Evergem

Oost Vlaanderen

Guaranda

Ecuador

50 000,00 euro

50 000,00 euro

Heist-op-den-Berg

Vlaams Brabant

Bergrivier

Zuid Afrika

30 000,00 euro

40 000,00 euro

Herent

Vlaams Brabant

Nimlahakok

Guatemala

45 000,00 euro

55 000,00 euro

Hoogstraten

Antwerpen

Za Kpota

Benin

30 000,00 euro

30 000,00 euro

Lommel

Limburg

Ciudad Dario

Nicaragua

50 000,00 euro

50 000,00 euro

Merelbeke

Oost Vlaanderen

Toucountouna

Benin

30 000,00 euro

30 000,00 euro

Mol

Antwerpen

Santo Tomas

Nicaragua

50 000,00 euro

50 000,00 euro

Roeselare

West Vlaanderen

Dogbo

Benin

48 658,00 euro

50 541,00 euro

Sint-Niklaas

Oost Vlaanderen

Tambacounda

Senegal

50 000,00 euro

50 000,00 euro

Sint-Truiden

Limbourg

Nueva Guinea

Nicaragua

50 000,00 euro

50 000,00 euro

Zemst

Vlaams Brabant

Sokone

Senegal

30 000,00 euro

30 000,00 euro

Zoersel

Antwerpen

Bohicon

Benin

40 000,00 euro

35 000,00 euro

TOTAL

890 966,47 euro

975 541,00 euro

**ANCB, AGAAI en SALGA zijn koepelverenigingen van lokale besturen zoals de VVSG.