Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2344

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Tabaksproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie

tabak
tabaksindustrie
accijns
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

29/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1758

Vraag nr. 6-2344 d.d. 29 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fiscaliteit is een gedeelde bevoegdheid.

Reeds meermaals werden, om begrotingsredenen, de accijnzen op tabaksproducten verhoogd.

Kan de minister mij de opbrengst van tabaksproducten voor de Staat meedelen voor de voorbije drie jaren, opgesplitst per gewest, per soort belasting (btw, accijnzen, Ö) en opgesplitst per tabaksproduct (sigaretten, sigaren, roltabak, enz.)?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

De Algemene Administratie der Douane en Accijnzen beschikt niet over de cijfers per gewest omdat het een federale belasting is.

De gemeenschappelijke ontvangsten (in positieve of negatieve zin) zijn die welke door het Groothertogdom Luxemburg worden terugbetaald.