Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2343

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Olieproducten - Opbrengsten voor de Staat - Evolutie

aardolieproduct
accijns
officiŽle statistiek
geografische spreiding
parafiscale heffing

Chronologie

29/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
17/5/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1757

Vraag nr. 6-2343 d.d. 29 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Fiscaliteit is een gedeelde bevoegdheid.

De verkoop van de diverse olieproducten brengen de Staat heel veel geld op.

Kan de minister mij meedelen hoeveel de voorbije drie jaar de opbrengst voor de Staat bedroeg ten gevolge van de verkoop van olieproducten, opgesplitst per soort belasting, per olieproduct en per gewest?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2019 :

De algemene administratie der Douane en Accijnzen beschikt niet over de cijfers per Gewest aangezien het een federale belasting is.