Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2333

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang) d.d. 29 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Overheidsbedrijven - Sportsponsoring

overheidsbedrijf
beschermheerschap
sport
beroepssport
sportorganisatie
sportmanifestatie
officiŽle statistiek

Chronologie

29/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2019 )
4/3/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1417

Vraag nr. 6-2333 d.d. 29 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden ; overheidsbedrijven zijn federale bevoegdheden. Deze vraag betreft dus een transversale aangelegenheid.

Het sponsoren van verschillende sportclubs door de overheidsbedrijven is een belangrijk deel van de marketingpolitiek geworden voor deze overheidsbedrijven.

Kan u voor elk overheidsbedrijf dat onder uw bevoegdheid valt volgende gegevens meedelen, opgesplitst per overheidsbedrijf :

1) Wat is het totale bedrag aan sportsponsoring dat het overheidsbedrijf besteedde gedurende de jaren 2014, 2015 en 2016 ?

2) a) Welke clubs werden in die jaren gesponsord ?

b) Hoe groot was het bedrag en wat was de aard van de sponsoring ?

3) a) welke sponsorcontracten werden stopgezet ?

b) Wat is hiervoor de reden ?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2019 :

1) Geen enkel overheidsbedrijf dat onder mijn bevoegdheid valt, besteedde geld aan sportsponsoring.

2) en 3) Zonder voorwerp.