Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2262

van Sabine de Bethune (CD&V) d.d. 23 januari 2019

aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Federale politie - Cel « Kunst en Antiek » - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget

politie
kunstvoorwerp
zwarte handel
gegevensbank
bescherming van het erfgoed

Chronologie

23/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
20/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1479

Vraag nr. 6-2262 d.d. 23 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Motivering van het transversale karakter van de schriftelijke vraag :

De cel « Kunst en Antiek » is een onderdeel van de federale politie en valt dus onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse zaken. De bescherming van het cultureel erfgoed valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen.

Op 14 april 2016 werd in de media melding gemaakt van de opdoeking van de cel « Kunst en Antiek » van de federale gerechtelijke politie. Dit zou gebeuren in het kader van een optimalisatieoperatie.

Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 17 mei 2017 werd, in het antwoord op de actuele vraag van collega Landuyt over kunstdiefstallen en het creëren van een databank voor gestolen kunst, door de minister van Cultuur Sven Gatz melding gemaakt van het feit dat er op dit moment nog altijd één persoon deel uitmaakt van de cel « Kunst en Antiek » binnen de federale politie.

Kan de minister antwoorden op de volgende vragen :

1) Hoeveel bedraagt het werkingsbudget van de cel « Kunst en Antiek » van de federale politie in 2017 ?

2) Waarin bestaat het actieplan van deze cel « Kunst en Antiek » ?

3) Hoe groot is de personeelscapaciteit ? Hoeveel politiemensen zijn aan deze cel toegewezen ?

4) Hoe ver staat men met de databank « Artist » ?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2019 :

1) De gegevens met betrekking tot de werkingskosten zijn enkel berekend en beschikbaar op macro-niveau en kunnen bijgevolg niet worden verstrekt voor de cel “Kunst en Antiek”.

2) Het actieplan van de cel “Kunst en Antiek” bestaat uit het dagelijks beheer van de databank “Artist” en het voldoen aan de vragen van nationale en internationale onderzoeken.

3) Eén enkele persoon is toegewezen voor het beheer van de databank.

4) De interne architectuurvergadering van de directie van de politionele informatie en de ICT-middelen (DRI) met betrekking tot de databank “Artist” vond plaats op 14/11/2018. Het voorstel is gevalideerd door de centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC). Het is nog steeds noodzakelijk om binnen het scenario prioriteiten te stellen ten aanzien van de door de ontwikkelaar te ondernemen acties. Deze zullen op zijn vroegst in februari 2019 beschikbaar zijn.

Het scenario houdt rekening met de bestaande toepassing en zijn ontwikkelingen met de toegewezen capaciteit. De gerechtelijke pijler heeft daarom capaciteit voor dit project ontwikkeld. Dit is evenwel beperkt en houdt rekening met andere prioriteiten en beschikbare budgetten.