Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2259

van Christie Morreale (PS) d.d. 23 januari 2019

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden

Levensmiddelen van dierlijke oorsprong - Label 'zonder genetisch gemodificeerde organismen (ggo's)' - Invoering - Vraag van milieu- en consumentenverenigingen

etiketteren
voedingsproduct
dierlijk product
genetisch gemodificeerd organisme
consumentenorganisatie
ecologische beweging

Chronologie

23/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2259 d.d. 23 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Vandaag weten we niet of vlees, melk, eieren, enz. al dan niet afkomstig zijn van dieren die gevoederd werden met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Verschillende verenigingen vinden het nodig de burger te informeren over de potentiŽle gevaren voor de menselijke gezondheid die verbonden zijn aan de rechtstreekse of onrechtstreekse consumptie van ggo die pesticiden bevatten. De burger heeft ook het recht levensmiddelen te kiezen zonder ggo's en levensmiddelen van dierlijke oorsprong die werden geproduceerd zonder toediening van ggo's.

Daarom stellen die verenigingen de invoer van een label 'gevoederd zonder ggo's' en 'afkomstig van zonder ggo's gevoederde dieren' voor, voor de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, melk, eieren, kaas, enz.), waarvoor vandaag op Europees niveau geen enkel label bestaat dat daarover informatie verschaft, zelfs als het dier gedurende zijn hele leven met ggo's werd gevoederd.

Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat aangezien ze een federale materie betreffen met een impact op de bevoegdheden van de deelstaten op het vlak van landbouw, consumentbescherming en informatie aan de consumenten.

Kan een dergelijk label worden overwogen? Wat zijn de moeilijkheden bij de invoering ervan? Bent u van plan de invoering van dat label te veralgemenen, en zodoende aan de vraag van de milieu-en consumentenverenigingen tegemoet te komen? Hoe denkt u die informatie ter beschikking te kunnen stellen van de consumenten?