Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2097

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 10 januari 2019

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes

belastingaangifte
elektronische overheid
administratieve formaliteit
belastingadministratie
officiŽle statistiek

Chronologie

10/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 )
12/2/2019 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1961

Vraag nr. 6-2097 d.d. 10 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De website van de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn vermeldt dat het gebruik van Tax On Web heel wat voordelen met zich meebrengt, waardoor deze tool efficiŽnter en gemakkelijk is dan de papieren belastingaangifte. Zo vermeldt de website onder andere de hulpmiddelen "vooraf ingevulde gegevens" en "hulp bij het invullen" (cf. https://financien.belgium.be/nl/E services/Tax on web).

Uit recente perspublicaties blijkt dat het aantal vooraf ingevulde aangiftes in 2018 gestegen is tot 2 200 000 exemplaren (cf. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/130 000 belastingbrieven fout ingevuld door de staat maar u bent zelf verantwoordelijk~af4cd8b6/).

Het transversale karakter van mijn vragen ligt besloten in het feit dat zowel de gewestelijke taksen als de federale taksen deel uitmaken van de aangiftes via Tax On Web.

Ik heb volgende vragen voor de geachte minister:

1) Via welke specifieke criteria selecteert men de groep belastingplichtigen die in aanmerking komt voor een vooraf ingevulde aangifte? Men spreekt over een "stabiele fiscale situatie", maar hoe wordt dit in concreto bepaald en nagegaan?

2) Hoeveel Belgische burgers ontvingen in 2015, 2016, 2017 en 2018 een vooraf ingevulde belastingaangifte?

Graag kreeg ik cijfers:

a) per provincie;

b) per gemiddeld belastbaar inkomen;

c) per leeftijdscategorie.

3) Hoeveel van voornoemde Belgische burgers met een vooraf ingevulde aangifte moesten voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018 belastingen bijbetalen?

Graag kreeg ik cijfers:

a) per provincie;

b) per gemiddeld belastbaar inkomen;

c) per leeftijdscategorie.

4) Hoeveel van voornoemde Belgische burgers met een vooraf ingevulde aangifte kregen gelden terug voor de aanslagjaren 2015, 2016, 2017, 2018?

Graag kreeg ik cijfers:

a) per provincie;

b) per gemiddeld belastbaar inkomen;

c) per leeftijdscategorie.

5) De mogelijkheid bestaat om wijzigingen aan te brengen aan de vooraf ingevulde aangifte.

a) Hoeveel Belgische burgers per provincie, per gemiddeld belastbaar inkomen en per leeftijdscategorie hebben de vooraf ingevulde aangifte aangepast in 2015, 2016, 2017 en 2018?

b) Wat waren de tien meest voorkomende codes die aangepast werden door de Belgische burgers in 2015, 2016 , 2017 en 2018?

6) De FOD FinanciŽn verwacht dat meer dan drie miljoen mensen de e aangifte zullen gebruiken. Wat is de evolutie van het aantal online aangiftes per Belgische provincie, per jaar vanaf 2003 tot heden?

7) Hoeveel fouten werden er geconstateerd in de vooraf ingevulde aangiftes in 2015, 2016, 2017 en 2018? Graag kreeg ik de absolute cijfers en de relatieve aandelen in het totaal aantal belastingaangiftes, zowel op nationaal vlak als per provincie.

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

De door het geachte lid gevraagde gegevens werden haar rechtstreeks meegedeeld.  Gelet op de aard ervan worden zij niet gepubliceerd, maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Senaat.