Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2041

van Christie Morreale (PS) d.d. 8 januari 2019

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Spenen en zuigflessen - Sterilisatie met ethyleenoxide (EO) -Gevaar voor pasgeborenen - Eventuele maatregelen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven

Hoge Gezondheidsraad
sterilisatie
vroegste kinderjaren
gevaarlijke stof
verpakkingsproduct

Chronologie

8/1/2019 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 )
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-2041 d.d. 8 januari 2019 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) blijft sterilisatie met ethyleenoxide (EO) de meest gebruikelijke methode om te steriliseren in de industrie. EO heeft evenwel mutagene en kankerverwekkende eigenschappen. Er zijn bovendien een groot aantal potentiėle bronnen van EO-resten in de omgeving van pasgeborenen in bepaalde zorgafdelingen (hulpmiddelen die de ademhalingsfunctie verzekeren, infuus voor toediening van geneesmiddelen, huidcontact met hulpmiddelen die de controle van de vitale functies verzekeren).

De aanwezigheid van die resten schommelt nogal omdat fabrikanten geen rekening houden met de lichaamsmassa van die pasgeborenen. Prematuren lopen het grootste risico. De kans is groot dat zij permanent worden blootgesteld en hun afweersystemen en organen zijn nog volop in ontwikkeling.

Daarom beveelt de HGR de sterilisatie via deze methode niet aan.

Deze vragen vallen binnen de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die invloed heeft op de bevoegdheden van de deelstaten inzake gezondheid, welzijn en kinderzorg, enz.

Hebt u kennis kunnen nemen van deze studie ? Zal u ze doorsturen aan de betrokken afdelingen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven ? Welke maatregelen denkt u te nemen ?