Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2027

van Christie Morreale (PS) d.d. 28 november 2018

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen

Thailand - Bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid

Thailand
sociale zekerheid
bilaterale overeenkomst

Chronologie

28/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 )
17/1/2019 Rappel
12/2/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-2027 d.d. 28 november 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

BelgiŽ heeft al met vele landen bilaterale akkoorden gesloten die betrekking hebben op de sociale zekerheid. Die overeenkomsten regelen de situatie van loontrekkende werknemers die tijdens hun loopbaan onderworpen waren aan het Belgische sociale zekerheidsstelsel of die van het ene stelsel naar het stelsel van een ander land overgaan. Ze zijn van toepassing op bijna alle onderdelen van de sociale zekerheid. Het gaat met name over de bepalingen over ziekte, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, ouderdom, overlijden, arbeidsongeschiktheid en gezinsbijslagen.

Die verdragen bieden zekerheid aan Belgische werknemers die langdurig of kort in Thailand verblijven, maar zijn ook aantrekkelijk voor investeerders. Het aantal Belgen dat momenteel in Thailand woont wordt op zesduizend geraamd. De meesten van hen zijn gepensioneerd. Honderd en vijftien duizend Belgen verblijven er als toerist.

Deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat omdat ze gaan over een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten. Die overeenkomsten worden overigens als gemengde verdragen beschouwd omdat de deelstaten ze ook dienen te ratificeren.

Kan zulk een akkoord worden gesloten met Thailand? Deze vraag werd gesteld naar aanleiding van een missie van de Interparlementaire Unie naar Thailand in november 2018.

Antwoord ontvangen op 12 februari 2019 :

De Belgische Ambassade in Bangkok telt effectief circa 3 100 ingeschreven Belgen. Het grootste deel betreft gepensioneerden maar onder hen zijn ook expats en Belgen die onder een lokaal contract werkzaam zijn. Het effectieve aantal Belgen in Thailand benadert dus waarschijnlijk ongeveer de 6 000 personen. Zoals aangegeven in uw vraag bezoeken elk jaar rond de 115 000 landgenoten Thailand.

Niet allen onder hen genieten van een adequate medische dekking waardoor er verscheidene problemen kunnen opduiken.

Op basis van de vaststellingen die het maakte, heeft de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid onze Ambassade in Bangkok gevraagd om na te gaan bij de Thaise autoriteiten om een bilaterale sociale zekerheidsovereenkomst te onderhandelen.

Gegeven de interesse van het Thaise ministerie van Werk heeft onze Ambassade de contacten met de FOD Sociale Zekerheid en het bevoegde Thaise ministerie gefaciliteerd. Deze contacten vonden plaats in juni 2018 in Bangkok en de twee partijen kwamen tot de overeenkomst om opnieuw samen te komen in 2019 met oog op een eventuele opstart van officiële onderhandelingen.