Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-2018

van Christie Morreale (PS) d.d. 9 november 2018

aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van boeren en andere werklieden op het plattelands - Goedkeuring - Houding van BelgiŽ

rechten van de mens
gespecialiseerde instelling van de VN
landbouwer
arbeidskrachten
plattelandsgebied

Chronologie

9/11/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 )
3/12/2018 Rappel
17/1/2019 Rappel
8/4/2019 Antwoord

Vraag nr. 6-2018 d.d. 9 november 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 28 september 2018 heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) met een zeer ruime meerderheid de Verklaring van de rechten van de boeren en andere werklieden op het platteland aangenomen. Ondanks het belang van deze verklaring heeft BelgiŽ zich bij de stemming onthouden, tot grote spijt van de deelstaten.

Al deze vragen vallen onder de bevoegdheid van de Senaat voor zover ze betrekking hebben op een federale aangelegenheid die een impact heeft op de bevoegdheden van de deelstaten op het gebied van landbouw, milieu, welzijn, enzovoort.

In december 2018 moet BelgiŽ zich opnieuw uitspreken over deze verklaring, aangezien deze nog moet worden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hoe rechtvaardigt u het eerste standpunt van BelgiŽ? Zal BelgiŽ zich opnieuw onthouden bij de stemming over deze cruciale kwestie?

Antwoord ontvangen op 8 april 2019 :

Ik nodig het geachte lid uit zijn vraag te stellen aan mijn collega Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken.