Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-185

van Lode Vereeck (Open Vld) d.d. 31 oktober 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Belgian Internet Service Center - Elektronische handel - Toepassing van de btw - Frauduleuze handel - Controle - Keurmerk voor webwinkels

elektronische handel
belastingfraude
fiscale controle
geldboete
officiŽle statistiek
BTW
kwaliteitsmerk

Chronologie

31/10/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 )
4/2/2015 Rappel
9/2/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-186

Vraag nr. 6-185 d.d. 31 oktober 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De federale regeringsploeg Michel I wil het verlies aan inkomsten ten gevolge van sociale en fiscale fraude blijvend tegengaan. Eťn van de maatregelen die in dit kader worden genomen is het verscherpen van het toezicht op de elektronische handel, onder meer wat betreft de toepassing van de btw. "In dit kader wordt overleg gepleegd met de sector binnen het op te richten platform inzake e-handel. Het Belgium Internet Service Center wordt transversaal ingezet", luidt het in het federaal regeerakkoord 2014-2019.

Het beperken van het inkomstenverlies wegens fiscale internetfraude heeft een positieve uitwerking op de totale federale inkomsten en draagt zo bij aan de naleving van de begrotingsverplichtingen die, samen met de gefedereerde entiteiten, moeten nageleefd worden ten aanzien van Europa. Dit toont het transversale karakter van mijn vraag.

Ik heb volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kunt u meer toelichting geven bij het transversaal inzetten van het Belgian Internet Service Center (BISC)?

2) Hoeveel internetdienstverleners werden er in 2012, 2013 en in 2014 door het Belgian Internet Service Center gecontroleerd op frauduleuze handel?

3) Hoeveel dossiers werden er op basis van de controles uit deelvraag 2 doorgespeeld aan de belastinginspectie? Voor hoeveel ontvangen dossiers werd er door de belastinginspectie een verder onderzoek ingesteld? Graag een overzicht voor 2012, 2013 en 2014.

4) Voor hoeveel van de in deelvraag 3 onderzochte dossiers werd er effectief een geldboete opgelegd wegens fiscale internetfraude en voor welk bedrag? Graag een overzicht voor 2012, 2013 en 2014.

5) Hoeveel bedraagt het werkelijk geÔnde bedrag aan geldboetes wegens fiscale internetfraude in 2012, 2013, 2014?

6) Momenteel zijn al meer dan 18.000 webwinkels gecertificeerd met het Europese keurmerk "Trusted Shops". In Nederland verleent de belangenvereniging thuiswinkel.org het kwaliteitskeurmerk "Thuiswinkel Waarborg" voor webwinkels. Reeds in 2011 was er sprake van een speciaal keurmerk voor Belgische webwinkels, dat de betrouwbaarheid van die winkels waarborgt voor de klanten. Welke initiatieven heeft het BISC inmiddels genomen met het oog op de ontwikkeling van een keurmerk voor Belgische webwinkels?

Antwoord ontvangen op 9 februari 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, de heer Van Overtveldt, minister van Financiën.