Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1809

van Christie Morreale (PS) d.d. 27 maart 2018

aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5) - Opvolging - InterministeriŽle conferentie gendergelijkheid - Stand van zaken

opvolging informatieverslag
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
InterministeriŽle Conferentie

Chronologie

27/3/2018 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 )
3/12/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2255

Vraag nr. 6-1809 d.d. 27 maart 2018 : (Vraag gesteld in het Frans)

De gelijkheid van mannen en vrouwen is een fundamenteel en transversaal mensenrecht. In de loop der jaren zijn op internationaal, Europees, federaal en deelstatelijk niveau tal van initiatieven genomen. Tijdens de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie, die in Peking werd gehouden van 4 tot 15 september 1995, werden eenparig een verklaring en een actieprogramma goedgekeurd en dat was een beslissende stap. Die documenten vormen de basis voor het wereldwijd emancipatiebeleid en zijn het vertrekpunt voor een vijfjaarlijkse evaluatie van de situatie van vrouwen. In maart 2015 heeft een nieuwe evaluatie plaatsgevonden, twintig jaar na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie. Binnen dat kader maakte de Senaat een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (Stuk Senaat nr 6-97/1 tot 5).

In het kader van die aanbevelingen vroeg de Senaat het Overlegcomitť in te schakelen teneinde een InterministeriŽle Conferentie (IMC) voor gelijke kansen te installeren, die aandacht heeft voor beleidscoherentie voor gendergelijkheid (Stuk Senaat nr 6-97/2 p. 78). Die IMC zou ook een forum kunnen zijn voor de uitwisseling van good practices en zou de gevolgen van het gevoerde beleid kunnen onderzoeken.

Al deze vragen behoren tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze betrekking hebben op een federale materie die van invloed is op de bevoegdheden van de deelstaten op het gebied van gelijke kansen, vrouwenrechten, enz.

Kunt u een stand van zaken opmaken over deze aanbeveling? Hoeveel interministeriŽle conferenties zijn er al geweest sinds de publicatie van deze aanbeveling? Waarover gingen ze?